บาคาร่า เทศบาล ต.รัษฎา เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม ตระกูล“ณ ระนอง” อนุญาตให้ใช้ที่ดิน

บาคาร่า เทศบาล ต.รัษฎา เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม ตระกูล“ณ ระนอง” อนุญาตให้ใช้ที่ดิน

เทศบาลตำบลรัษฎา จ.ภูเก็ต เดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วม บาคาร่า ตระกูล “ณ ระนอง”  อนุญาตให้ทางราชการใช้ที่ดิน เพื่อปรับปรุงคลอง / สร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มั่นใจหลังดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมเดอะสเลท หาดในยาง จ.ภูเก็ต นายภูดิท รักษาราษฎร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฎา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมหารือกับ นายวิจิตร ณ ระนอง ในฐานะผู้จัดการมรดก นายอุ่น  ณระนอง) เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 24130 และ เลขที่ 24128 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่โดยประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ต.รัษฎา ซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นทุกครั้งเวลามีฝนตกหนักในพื้นที่

จากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปร่วมกัน โยทางนายวิจิตร ณ ระนอง 

ยินที่ที่จะมอบที่ดินซึ่งเป็นแนวคลองให้ทางเทศบาล ต.รัษฎาใช้ประโยชน์ในทางราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วมในพื้นที่ ประมาณ ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ซึ่งทางเทศบาลจะสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่

นายภูดิท กล่าวว่า ปัจจุบันทางเทศบาลได้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่มาหลายจุดแล้วแต่พบว่ายังมีปัญหาในพื้นที่หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 เนื่องจากทางระบายน้ำที่มีอยู่ไม่เพียงพอบางจุดจะต้องผ่านที่ดินของทางเอกชน ที่ผ่านมามาทางเทศบาลไม่สามารถที่จะเข้าไปปรับปรุงคลองระบายน้ำในที่ดินของเอกชนได้ ทำให้ปัญหาน้ำท่วมยังไม่สามารถแก้ไขได้เบ็ดเสร็จ ที่ผ่านมาทางเทศบาลได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับเอกชนหลายราย ในการขอใช้ที่ดินเพื่อวางระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีมาตลอด

สำหรับกรณีของพื้นที่ หมู่ 5 และ หมู่ 6 นั้น พบว่าคลองที่จะส่งน้ำจากพื้นที่ ต.รัษฎา ไปออกที่คลองบางใหญ่ ต้องผ่านในที่ดินของตระกูล ณ ระนอง 2 แปลง โฉนดเลขที่ 24130 และ เลขที่ 24128 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  มีเนื้อที่โดยประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา ซึ่งขณะนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางเจ้าของที่ดินให้ทางเทศบาลเข้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว แล้ว

ซึ่งหลังจากที่มีการลงนามความร่วมมือกันเรียบร้อย เชื่อว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ต.รัษฎา จะทำได้ดียิ่งขึ้น ประชาชนในพื้นที่จะไม่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ร่วมทั้งยังเป็นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ก่อนที่จะปล่อยลงคลองบางใหญ่ เพื่อไหลออกไปสู่ทะเลต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลมีงบประมาณในการดำเนินการโครงการอยู่แล้ว

ขณะที่นายวิจิตร ณ ระนอง กล่าวว่า ตนและครอบครัวยินดีที่จะให้ทางราชการเข้ามาใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และยินดีที่จะยกให้ตลอดไป แต่ทางเทศบาลจะต้องดำเนินการก่อสร้าง และทำตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันไว้ โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลโครงการหลังจากสร้างเสร็จ ไม่ใช่สร้างแล้วทิ้ง เพราะนั้นจะต้องดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดไป ไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรมของสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวและหากเกิดการเสื่อมโทรมของสิ่งปลูกสร้างในอนาคต  “เทศบาลตำบลรัษฎา” ต้องทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วเมื่อได้รับแจ้ง และ เรื่องอื่นๆตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงที่ทำร่วมกัน

ภูเก็ตจัดประชุมหารือมาตรการเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังจากการประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 4/2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 โดยมี นายนฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 ที่ผ่านมา

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมในวันนี้มีวาระที่สำคัญที่ให้ที่ประชุมพิจารณา ประกอบด้วยเรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะกรณีเต่าทะเลเกยตื้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต บริเวณหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ถึงบริเวณหาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

โดยปัญหาหลักเกิดจากเครื่องมือประมง อวนลากทำให้เต่าติดอวนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากการทิ้งเศษอวนลงทะเล ขนาดตาของอวนที่มีขนาดใหญ่ ส่วนปัญหาอีกอย่างคือ ขยะทะเล เช่นถุงพลาสติก เศษอวนที่ติดตามโขดหิน ก้นบุหรี่ เป็นต้น

ซึ่งขยะเกิดจากนักท่องเที่ยว ขยะจากชุมชน ขยะเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยวชายหาดและขยะที่พัดพามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา ต้องมีการสร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้แก่ชุมชนและประมงพื้นบ้าน ตลอดจนต้องมีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงทะเล และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้มีมาตรการลดขยะและปริมาณขยะพลาสติก การจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ การตรวจสอบเครื่องมือประมงเรือพาณิชย์ เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเลให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการพิจารณาเรื่องการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือของภาคเอกชนซึ่งจะได้มีการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฏระเบียบของกฎหมายต่อไป บาคาร่า