คู่มือการศึกษาพระคัมภีร์มิชชั่นจะสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะอิสยาห์

คู่มือการศึกษาพระคัมภีร์มิชชั่นจะสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เผยพระวจนะอิสยาห์

ความพิเศษของหนังสืออิสยาห์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์ จะเป็นหัวข้อของการศึกษาคู่มือเฉพาะเรื่องที่ผลิตโดย Adventists ในไตรมาสแรกของปี 2021 ชื่อบทเรียนของโรงเรียนสะบาโตคือ อิสยาห์ – การปลอบโยนสำหรับคนของพระเจ้า และผู้เขียนหลักคือ Roy Gane นักศาสนศาสตร์ เกิดในออสเตรเลีย เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านฮีบรูไบเบิลและภาษาตะวันออกกลางโบราณ

ที่เซมินารีศาสนศาสตร์เซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสที่มหาวิทยาลัยแอนดรูว์ส 

(เบอร์เรียนสปริงส์ รัฐมิชิแกน) ความเชี่ยวชาญพิเศษของเขาคือกฎหมายในพระคัมภีร์ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการทำงานของระบบพิธีกรรมของชาวอิสราเอลในสถานศักดิ์สิทธิ์ (เขายังเป็นหนึ่งในผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษทั่วไปที่ออกในปี 2011)

Gane ได้ประพันธ์หนังสือหลายเล่ม รวมถึงหนังสือเพิ่มเติมสำหรับบทเรียนนี้: The Book of Isaiah: Thoughts as High as Heaven (Nampa, ID: Pacific Press, 2020) แปลเป็นภาษาสเปนในชื่อ El libro de Isaías (บัวโนสไอเรส: Asociación Casa Editora Sudamericana, 2020) และในภาษาโปรตุเกสในชื่อ The Book of Isaiah: Judgment and Redemption for the people of God (Tatuí, São Paulo: Casa Publadora Brasileira, 2020) สำนักข่าว Adventist South American (ASN) หารือเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังได้จากการอ่านคู่มือนี้กับ Dr. Roy Gane

บริบทและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของหนังสืออิสยาห์คืออะไร?

อิสยาห์ปรนนิบัติในอาณาจักรยูดาห์ทางตอนใต้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจและอันตรายถึงตายต่อผู้คนที่พระเจ้าทรงเลือก อาชีพการเผยพระวจนะของอิสยาห์เริ่มตั้งแต่ช่วงสุดท้ายของรัชสมัยของกษัตริย์อุสซียาห์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ประมาณ 740 ปีก่อนคริสตกาล ตลอดรัชสมัยของโยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์ จนถึงต้นรัชกาลของมนัสเสห์ในปี 680 ก่อนคริสตกาล ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตามบริบท สำหรับช่วงเวลานี้สามารถพบได้ใน 2 พงศ์กษัตริย์ 15-21 และ 2 พงศาวดาร 26-33

ชาวยูดาห์พึงพอใจในรัชกาลอันยาวนาน สงบสุข และรุ่งเรืองของอุสซียาห์ ดังนั้น พวกเขาจึงลืมความต้องการที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและความรับผิดชอบที่มีต่อพระองค์ แต่ชาวยิวตื่นขึ้นอย่างหยาบคายจากเหตุการณ์ระหว่างประเทศ

เรากำลังพูดถึงช่วงเวลาแห่งการปกครองของอัสซีเรียในภูมิภาคใช่ไหม

ใช่. กษัตริย์อัสซีเรีย Tiglate-Pileser III เริ่มขึ้นครองราชย์ในปี 745 ปีก่อนคริสตกาลและเพื่อขยายอาณาจักรของเขา เมื่อเขาคุกคามอาณาจักรซีเรียและอิสราเอลตอนเหนือ พวกเขารวมกันต่อต้านยูดาห์และพยายามบังคับให้อาหัสเข้าร่วมพันธสัญญา พระเจ้า โดยผ่านอิสยาห์ กระตุ้นให้เขามีศรัทธาว่าพระเจ้าจะปกป้องเขาจากแนวร่วมซีเรีย-อิสราเอล (อิสยาห์ 7)

แทนที่จะวางใจในพระเจ้า อาหัสหันไปขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ เขาติดสินบนทิกลัท-ปิเลเซอร์เพื่อช่วยยูดาห์ต่อสู้กับศัตรู ซึ่งกษัตริย์อัสซีเรียทำโดยการรุกรานซีเรียและอิสราเอลตอนเหนือ สิ่งนี้ทำให้ยูดาห์ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอัสซีเรียที่เป็นอันตราย

อาหัสเป็นคนชั่วร้ายและบูชารูปเคารพ แต่เฮเซคียาห์บุตรชายของเขาซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและริเริ่มการปฏิรูปศาสนาอย่างรอบด้าน เมื่อเฮเซคียาห์เป็นอิสระจากอัสซีเรีย กษัตริย์อัสซีเรีย เซนนาเคอริบรุกรานยูดาห์และปิดล้อมกรุงเยรูซาเล็ม มีเพียงปาฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยยูดาห์ให้รอดได้ เพื่อที่ชาวยิวจะได้ดำรงอยู่ต่อไปในฐานะกลุ่มที่แตกต่างจากที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา เฮเซคียาห์วิงวอนต่อพระเจ้าให้ปลดปล่อยยูดาห์ ซึ่งพระเจ้าสัญญาว่าจะกระทำผ่านทางอิสยาห์ ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สังหารทหารอัสซีเรียไป 185,000 นาย เพื่อที่เซนนาเคอริบจะต้องกลับไปยังอัสซีเรีย (อิสยาห์ 37) ด้วยเหตุนี้ พระเจ้าจึงทรงช่วยกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ให้รอดอย่างอัศจรรย์

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ส่งสารจากบาบิโลนมาหาเฮเซคียาห์หลังจากที่พระเจ้าทรงรักษาเขาจากโรคร้าย เฮเซคียาห์แสดงสมบัติของเขาให้พวกเขาเห็นอย่างภาคภูมิใจ แทนที่จะสรรเสริญพระเจ้า ดังนั้น พระเจ้าโดยผ่านอิสยาห์ได้ทำนายถึงการถูกจองจำในบาบิโลนในอนาคต (อิสยาห์ 39) หนังสืออิสยาห์ที่เหลือส่วนใหญ่ (ตามบทที่ 40-66) พยากรณ์ถึงการกลับมาในอนาคตและการฟื้นฟูผู้ถูกเนรเทศในบาบิโลน ข่าวสารเหล่านี้จะให้ความหวังแก่คนของพระเจ้า กระตุ้นให้พวกเขาวางใจในพระองค์ แม้ในขณะที่พวกเขาอดทนต่อผลของความผิดพลาดของตนเอง

จุดประสงค์ของการศึกษารายไตรมาสของหนังสืออิสยาห์คืออะไร? 

จุดประสงค์ของบทเรียนรายไตรมาสนี้คือการแนะนำอิสยาห์ซึ่งจะอำนวยความสะดวกและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาหนังสือที่น่าทึ่งนี้อย่างเกิดผลมากขึ้น อิสยาห์เป็นองค์ประกอบขนาดใหญ่และซับซ้อนที่เขียนในรูปแบบวรรณกรรมที่ซับซ้อนสำหรับผู้คนที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แตกต่างจากของเรา

อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าใจบริบททางประวัติศาสตร์ของหนังสือและวิธีที่หนังสือเล่มนี้สื่อสารกับผู้ฟังดั้งเดิม คริสเตียนสมัยใหม่สามารถเข้าใจข้อความอันสูงส่งจากหัวใจของพระเจ้าที่ตรัสกับผู้คนในทุกเวลาและทุกสถานที่ อิสยาห์มีความคิดอันศักดิ์สิทธิ์มากมายจนประโยชน์ทางวิญญาณของการศึกษาหนังสือเล่มนี้ไม่มีที่สิ้นสุด

เราเรียนรู้อันตรายจากการลืมพันธสัญญากับพระเจ้าร่วมกับเขาและใช้กิจกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องปกปิดความเสื่อมทรามทางศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดหยามผู้อื่น แต่เรายังได้ยินการเรียกด้วยพระเมตตาของพระเจ้าให้กลับใจใหม่และเสนอการให้อภัย เหนือสิ่งอื่นใด อิสยาห์เรียกร้องให้เราไว้วางใจผู้

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> สล็อตเว็บแท้